Hvis du ønsker muligheden for at “kræve” f.eks. et rekvisitionsfelt udfyldt, for specifikke kunder, kan der opsættes et felt til det i Uniconta. Hvis dette felt er afkrydset på kundens konto i Uniconta, skal kunden angive et rekvisitionsnummer, inden ordren kan placeres i WooCommerce.

Funktionen kræver at flg. plugins er installeret:

  • Advanced Custom Fields PRO
Fandt du dit svar?